AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
KLAUZULE INFORMACYJNE
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla pracowników.
 
 
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie