AKTUALNOŚCI

 
SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW więcej...
 
 
Regulamin wypożyczalni biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14
 
 
1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Jednorazowo wypożyczamy 4 książki na okres 3 tygodni.
3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad maja prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w przewidzianym czasie, może termin jej zwrotu przedłużyć.
5. Książki należy szanować!
6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną równej lub większej wartości.
7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie