AKTUALNOŚCI

 

 
 
 
SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców
 
Dorota Tabatowska - Budzyń
 
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców i Sekretarz
 
Wiesława Nowicka
 
Skarbnik
 
Monika Pilarska