AKTUALNOŚCI
PODSUMOWANIE PILOTAŻU PROGRAMOWANIA

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 14 wzięła udział w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o dwie innowacje pedagogiczne. W klasach pierwszych innowacje „Z programowaniem na ty” prowadziły pani J. Nowalay oraz pani W. Stefanowska, w klasach czwartych, piątych i szóstych innowacje „Podstawy programowania w środowisku Scratch” wprowadzali pan R. Darowny oraz pani G. Maciejewska. Celem innowacji był rozwój myślenia algorytmicznego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni i wnioskowania.
 • Uczniowie rozwijali kompetencje społeczne, kształcili umiejętność pracy zespołowej.
 • Działania promujące kodowanie w naszej szkole:
 • Programowanie na zajęciach komputerowych oraz kole matematycznym.
 • Poznajemy programy Scratch, Code, Lightbot. 
 • „Kodowanie na dywanie”. 
 • Kodowanie na kartce papieru. 
 • Akcja „Tydzień kodowania”.
 • Kodowana muzyka. 
 • Akacja „Godzina kodowania”. 
 • Urodziny Scratcha. 
 • Kodowane przerwy. 
 • Własne konto sp14szczecin na stronie www.scratch.mit.edu. 
 • Lekcje prowadzone przez uczniów w oparciu o program Scratch. 
 • Udział nauczycieli w doskonaleniu w zakresie programowania.
Zajęcia z kodowania okazały się bardzo interesujące dla dzieci. Uczniowie rozwijali kompetencje informatyczne, poznali podstawy tworzenia algorytmu, rozwiązywania problemów oraz współpracowali ze sobą. Podsumowanie pilotażu programowania w formie prezentacji:

 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie