AKTUALNOŚCI


Integracja zespołów klasowych

PROGRAM INTEGRACYJNY DLA KLAS CZWARTYCH

MY KLASA”

Przynależność w życiu człowieka jest warunkiem zaspokajania potrzeb życiowych i rozwojowych. Stąd też w nasze życie wpisane jest wszechobecne dążenie do utworzenia i utrzymania przynajmniej minimalnej liczby trwałych i znaczących relacji interpersonalnych (Leary, 2011).

Uczniowie, rozpoczynając drugi etap edukacyjny, wchodząc w nową grupę rówieśniczą mają różne oczekiwania i obawy. Jeśli posiadają już negatywne doświadczenia w relacji z rówieśnikami, oczekują zmian na lepsze, bojąc się jednocześnie podobnej (negatywnej) sytuacji w klasie. Ci, którzy do tej pory mieli dobre kontakty z innymi, obawiają się, że nie uda im się nawiązać równie dobrych relacji. Część uczniów narażona będzie na wykluczenie z grupy rówieśniczej, które prowadzi w pierwszym rzędzie do silnych negatywnych emocji (np.  smutku, samotności, poczucia krzywdy), a następnie – do obniżenia samooceny i wycofania społecznego. Rolą wychowawcy, pedagoga jest zadbanie o prawidłową integrację klasy oraz brak wykluczenia – bo tylko wtedy stworzy każdemu uczniowi warunki, które wspierają rozwój. 

Program integracji (6 godz. lekcyjnych)
 
 
 
 

 TEMATYKA SPOTKAŃ

  • Drzewo klasowe- budowanie tożsamości grupowej w odniesieniu do myślenia o kolegach i koleżankach z klasy jako zespole

  • Tworzenie grupy – poznawanie siebie na nowo, swoich zainteresowań, emocji…

  • Sprzeczne interesy nie muszą oddalać – kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.

  • Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów wychowawczych

 Proponowane zajęcia maja charakter warsztatowy, program ramowy może być dowolnie modyfikowany, tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb zespołu klasowego.

Anna Wróblewska

Pedagog szkolny  

 
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie