AKTUALNOŚCI

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Specjalista ds. administracji

godziny pracy: pn-pt 7.oo-15.oo

Barbara Siuber

Główna księgowa

godziny pracy: pn-pt 7.oo-15.oo

Janina Budych

Kierownik administracyjno-gospodarczy

godziny pracy: pn-pt 8.oo-16.oo

Sylwia Grobelska

Pracownicy obsługi

Ewa Drwal- intendent
 
Anna Hatylak
 
Henryk Majchrowski

Urszula Styrczula

Eugenia Pastusiak

Anita Cyrak

Halina Grudzień

Sylwia Markus
 
Sylwia Jaskowiak
 
Jolanta Tyras
 
Piotr Jaskowiak
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie