AKTUALNOŚCI

 

 

GRY KOMPUTEROWE ZA I PRZECIW

Gry komputerowe, pod warunkiem, że są to gry edukacyjne i nie stanowią głównej aktywności dziecka, mogą:

  • wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci,

  • rozwijać: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi,

  • poprawia

  • refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczyć umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.


WAŻNE !!!

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemuPEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych.

Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

DRODZY RODZICE!

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z INTERNETU, KOMPUTERA: 
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownika
mi może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań!

 

 

URZĄDZENIA MOBILNE A BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI

Dostępność do urządzeń mobilnych i ich powszechność w zastosowaniu sprawia, że świat wirtualny w dużym stopniu wypełnia nasze życie w świecie realnym. Internet, możliwość wszechstronnego korzystania z telefonów komórkowych daje wiele możliwości ale przynosi również wiele zagrożeń.

Kompetencje techniczne naszych dzieci są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w sieci. Dlatego też dorośli nie powinni w żadnym wypadku wycofywać się i pozostawiać naszych dzieci w Internecie samym sobie, ważne jest mądre towarzyszenie dzieciom w poznawaniu wirtualnego świata.

Zagrożenia płynące z Internetu mogą się wiązać:

  • Z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami z jakimi mogą się zetknąć dzieci w Internecie: treści pornograficzne, promujące zachowania agresywne (tj. brutalne gry, filmy), treści autodestrukcyjne ( namawiające do samookaleczeń) oraz treści dyskryminacyjne.

  • Z niebezpiecznymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować w Internecie.

  • Z niebezpiecznymi działaniami jakie mogą podejmować, a które mogą mieć dla dzieci przykre konsekwencje.


Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

Kontakt z materiałami niewłaściwymi dla dzieci skutkuje wystąpieniem wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka. Wyniki wielu badań potwierdzają, że kontakt dzieci z przekazami pełnymi przemocy np. poprzez gry komputerowe prowadzić może do większej tolerancji na przemoc i agresję.


RADY DLA RODZICÓW:

Rodzicu pamiętaj!

- Bardzo ważne jest ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z Internetu,

-Udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i dostosowane do jego wieku treści, kontroluj aktywność dziecka w Internecie.

-Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci.

-Zainstaluj w komputerze program do kontroli rodzicielskiej, pamiętaj o oprogramowaniu antywirusowym.


MAŁY INSTRUKTAŻ DLA RODZICÓW W FORMIE KURSU INTERNETOWEGO

https://fundacja.orange.pl/kurs/

 

SMARTWATCHE

Głównym ich zadaniem jest zapewnienie rodzicom ciągłego monitoringu swojego dziecka. W niektórych krajach min. w Niemczech urządzenia te zostały uznane za sprzęt, który narusza prywatnoś

, zarówno dzieci, jak ich osób w ich otoczeniu. Smartwatch jest wyposażony w mikrofon, który może być również wykorzystany do podsłuchiwania tego co dzieje się w otoczeniu dziecka. Praktyki te są zabronione zgodnie z przepisami prawa- RODO tj. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Osoba, której prawo do prywatności zostanie złamane może wejść na drogę postępowania cywilnego przeciwko temu kto to prawo łamie- w przypadku dzieci będą to ich opiekunowie prawni, rodzice.

Druga ważna kwestia dotycząca smartwatch to oprogramowanie w tych urządzeniach, które jest bardzo podatne na ataki hakerskie. Cyberprzestępca może w łatwy sposób dostać się do mikrofonu oraz kamery, zrobić zdjęcia, nagrać film otoczenia dziecka jak również modyfikowa

lokalizację urządzenia celem wprowadzenia rodzica w błąd. Pozostawić to może otwartą furtkę dla pedofili i wielu innych przestępców. 

Oczywiście zegarki lokalizacyjne mają też zalety. Należy się tutaj jednak zastanowić, czy cena dostępu do aktualnej pozycji dziecka, nie niesie ze sobą zbyt dużego ryzyka. 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie