AKTUALNOŚCI
 
 
 INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w maju 2019r. wynosi 84zł (20 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 23

w dniach:

03,04,05  czerwca 2019r. w godz. 08.00-15.30

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 27 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl


Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
            W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 04.06.2019r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze
 
z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

 

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

Odpłatności te należy dokonać do 7 czerwca 2019r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:
 
      przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

      przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 
      u intendenta- p. Ewy Drwal gab.23
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłat w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w maju 2019r. wynosi 84zł (20 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 23

w dniach:

06,07,08  maja 2019r. w godz. 08.00-16.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 27 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl


Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
            W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 03.04.2019r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze
 
z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

 

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

Odpłatności te należy dokonać do 7 maja 2019r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:
 
      przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

      przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 
      u intendenta- p. Ewy Drwal gab.23
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłat w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w kwietniu 2019r. wynosi 63zł (15 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 23

w dniach:

01,02,03  kwiecień 2019r. w godz. 08.00-16.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 27 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl


Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
            W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 03.04.2019r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze
 
z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

 

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

Odpłatności te należy dokonać do 7 kwietnia 2019r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:
 
      przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

      przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 
      u intendenta- p. Ewy Drwal gab.23
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłat w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
 INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w lutym 2019r. wynosi 37,80zł (9 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub

 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 19

w dniach:

11,12 luty 2019r. w godz. 08.00-15.00 oraz 13 luty 2019 w godz. 08.00-14.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności. Podana powyżej
 
kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

Tel. 91 421 50 50 wew. 25 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl

Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika administracyjno-
 
gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 05.12.2018r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze
 
z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

 

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

 

Odpłatności te należy dokonać do 7 grudnia 2018r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:

·         przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta- p. Ewy Drwal gab.19
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłat w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 
INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w grudniu 2018r. wynosi 63zł (15 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 19

w dniach:

3,4  grudzień 2018r. w godz. 08.00-15.00 oraz 5XII 2018 w godz. 08.00-14.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 25 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl

 

Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT 

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

W dniu 06.11.2018r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymują kwitariusze
 
z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

 

Kwitariusze do odbioru u wychowawców grup przedszkolnych.

 

Odpłatności te należy dokonać do 7 listopada 2018r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:

·         przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatność za wyżywienie proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta- p. Ewy Drwal gab.19
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłat w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 

INFORMACJA O OBIADACH

KL.I-VIII

Należność za obiady w listopadzie 2018r. wynosi 75,60zł (18 dni x 4,20zł)

Płatności proszę dokonywać:

 • przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub
 • u intendenta – Ewy Drwal gab. 19

w dniach:

5,6,7  listopada 2018r. w godz. 08.00-15.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

 Tel. 91 421 50 50 wew. 25 e mail: sp14@miasto.szczecin.pl

 

Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty. W przypadku braku wpłat
 
w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z list dzieci uczęszczających na obiady szkolne.
 
W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczona.
 
 
 

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA POSIŁKI I POBYT

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3-4 latki, 0A i 0B)

            W dniu 3.10.2018 r. rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych otrzymają
 
kwitariusze z należnością, którą należy uiścić za pobyt oraz wyżywienie.

Kwitariusze do odebrania u wychowawców grup przedszkolnych.

Odpłatności te należy dokonać do 7 października 2018 r.

Płatności za pobyt należy dokonywać:

·         przelewem na konto szkoły: 04 1020 4795 0000 9802 0278 3546

Płatności za wyżywienie proszę dokonywać:

·         przelewem na konto szkoły: 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub

·         u intendenta- p. Ewy Drwal gab.19

            W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły lub u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego z informacją za kogo opłata ta jest uiszczana.
 
 
 

INFORMACJA O OBIADACH

kl. I-VIII

Należność za obiady w październiku 2018 r. wynosi 96,60 zł  (23 dni x 4,20)

Płatności proszę dokonywać:

·         przelewem na konto szkoły 33 1020 4795 0000 9102 0278 3561 lub

·         u intendenta- Ewy Drwal gab.19

w dniach:

1,2,3 października 2018 r. w godz. 08.00 – 15.00

Osoby, które dokonują wpłat poprzez przelew bankowy winny telefonicznie lub mailowo zapytać o kwotę należności.
 
Podana powyżej kwota może być inna z powodów odpisów z ubiegłego miesiąca.

Tel. 91 421 50 50 e-mail: sp14@miasto.szczecin.pl

Proszę o przestrzeganie w/w terminów i posiadanie, w miarę możliwości, wyliczonej kwoty.

W przypadku braku wpłat w podanym terminie uczeń zostaje wykreślony z listy dzieci uczęszczających na obiady
 
szkolne.

          

            W przypadku nieobecności intendenta proszę o pozostawienie opłaty w sekretariacie szkoły, u kierownika
 
administracyjno-gospodarczego lub w świetlicy z informacją za kogo opłata ta jest uiszczana.
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie