AKTUALNOŚCI

 

WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC
Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od 27.11.2009 do 31.07.2012.
Cele Projektu to m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych, interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości języków obcych.
Projekt jest skierowany do uczniów: klas czwartych szkół podstawowych, klas pierwszych szkół gimnazjalnych, klas pierwszych trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz klas drugich czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych kończących edukację egzaminem maturalnym, tworzących zespoły klasowe (oddziały wg wewnętrznej struktury szkoły) i ich nauczycieli matematyki.
W naszej szkole udział w projekcie biorą uczniowie obecnych klas piątych. Jest to dla nich już trzeci rok pracy. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie http://www.wzmbg.pl/about.php
 


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie