AKTUALNOŚCI
 
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

 

We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były to demokratyczne wybory, w których społeczność uczniowska mogła wybrać spośród 3 kandydatów przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika – czyli Radę SU.
Wybory miały kilka etapów:
Etap I: Na pierwszej godzinie wychowawczej w bieżącym roku szkolnym każda klasa wybrała swoich przedstawicieli: gospodarza, zastępcę oraz skarbnika.
Etap II: Wybrani przedstawiciele z poszczególnych klas uczestniczyli w zebraniu trójek klasowych, które odbyło się 6 września 2017r. pod przewodnictwem pani Joanny Sergiej oraz Agnieszki Grześkowiak. Na tym zebraniu każdy uczeń oddał głos na wybranego przez siebie kandydata. Najwięcej głosów zebrali: Marta Szyburska z klasy 6b, Artur Balewicz z klasy 4a oraz Patryk Bedanrek z klasy 6a.
Etap III: Głównym elementem tego etapu był apel wyborczy, który odbył się 13 września 2017r. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawili na nim swoje programy wyborcze i zachęcili do głosowania. Komisja wyborcza przedstawiła nam zasady głosowania, aby nie było wątpliwości jak zagłosować. Od tego momentu oficjalnie zaczęła się kampania wyborcza, która trwała cały tydzień. W tym czasie w całej szkole trwała walka o głosy, na każdym kroku można było zobaczyć plakaty wyborcze i z każdej strony dało się słyszeć rozmowy dotyczące wyniku wyborów.
Etap IV: Ostatnim etapem wyborów było głosowanie uczniów klas IV – VI. Odbyło się ono 20 września 2017r. Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania i zaznaczył „X” przy nazwisku osoby, na którą oddaje swój głos. Członkowie komisji wyborczej: Dharma Wieszczak-Amerane, Agata Ronka zbierały karty do głosowania i czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszono w klasach wyniki: przewodniczącym został Artur Balewicz, zastępcą Marta Szyburska, natomiast skarbnikiem Patryk Bednarek.
Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego zostały panie Joanna Sergiej, Agnieszka Grześkowiak.
Gratulujemy!

Joanna Sergiej, Agnieszka Grześkowiak  

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie