AKTUALNOŚCI

     ważny od 11.02.2019r.
 
 
 
Klasa 5A
wych. mgr Renata Truszyńska

 

 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
800 - 845
koło b-ch s.34
wyr. mat s.8
koło mat. s.17
geografia s.11
j.angielski s.9
 
855 - 940
j.polski s.12
technika s.11
inofrmatyka s.17
j. polski s.12
biologia s.28
950 - 1040
matematyka s.8
  muzyka s.6
j.polski s.12
wf
wf
1050 - 1135
wf
j.polski s.12
godz. wych. s.28
wf
wf
1145 - 1230
wf
matematyka s.8

wf
historia s.11
matematyka s.8
1250 - 1335
j.angielski s.9
j.angielski s.9
wf
matematyka s.8
j.polski s.12
1350 - 1435
religia s.8
wf historia s.11
koło j.polski s.12
wyr. j.polski s.13
plastyka s.6
1445 - 1530

wf

 
religia
1535 - 1615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa 5B
wych. mgr Monika Kaniewska
 
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
800 - 845
koło b-ch s.34
wyr. mat s.8
koło mat. s.17

 
j.polski s.13

855 - 940
j. polski s.13
j.polski s.13
inn s.6
historia s.11
matematyka s.10
950 - 1040
geografia s.11
matematyka s.10
 biologia s.28
wf
plastyka s.6
1050 - 1135
wf
 technika s.34
godz. wych. s.17
wf
religia s.28
1145 - 1230
wf
muzyka s.6
j.angielski s.9
z .kom s.17
j.polski s.13
1250 - 1335
historia s.11
religia s.11
matematyka s.10
matematyka s.10
j.angielski s.10
1350 - 1435
 
 j.angielski s.8
j. polski s. 13
koło j.polski s.12
wyr. j.polski s.13


1445 - 1530
 
inn s.6

 
 


 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie