AKTUALNOŚCI
 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
 

Innowacja Nature IN Art.

Nela Kowalik, Dorota Karandyszowska

Język angielski, plastyka

Klasa Ib

Innowacja,,Nature In art. ” jest propozycją poszerzenia wiedzy o sztuce z elementami wiedzy o teatrze. Innowacja pedagogiczna realizowana jest  w oparciu o Program nauczania MEN 1:311/1/2011  poszerzona o zakres tematyczny wynikający z tematyki przygotowanej w danym bloku lekcyjnym.

Przygotowana innowacja jest przeprowadzana w klasie IB  w roku szkolnym 2015/2016 .
Zapewnia ona różnorodność oraz integrację przy korelowaniu treści , metod i form pracy na  I etapie edukacyjnym. 
Na zajęciach dzieci poznają cztery pory roku, cztery olbrzymie źródła inspiracji. Przerabiane są kolejne bloki tematyczne.
Podczas zajęć uczniowie kolejno – „zanurzają” się w jesieni, w zimie i w kolejnych porach roku.
Poznają nazwy kolorów, zwierząt, czytają uproszczone książeczki ”Graded readers” – teksty  uproszczone lingwistycznie. Następnie na zajęciach plastycznych pokazuje się   dzieciom obraz, rzeżbę - po to by odkryć całą gamę kolorów, poeksperymentować z „rzeczywistością” - odnosząc się do wyobrażni.
Po każdym bloku tematycznym prace uczniów są eksponowane na „Art. Galery”. Oto tylko niektóre zagadnienia:
- Rainbow – tęcza- gamy kolorów
- Jesienny deszcz, kałuże
- Moja pierwsza mała książeczka – w języku angielskim
- Bałwan – Showman-wszystkie barwy zimy

Osiągnięcia: I miejsce – AMERICAN DAY - Centrum Zasobów Języka Angielskiego

Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji
 
 

Innowacja „Matematyka w świecie sztuki oswaja dziecko z matematycznymi pojęciami i zagadnieniami za pomocą aktywności plastycznej.   Na zajęciach  uczniowie poszukują związków matematyki z różnymi dziedzinami sztuki i poznają różne przykłady jej wykorzystania.

Własny świat książki – książka artystyczna” jest propozycją zajęć plastyczno-technicznych. Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką książki. 

Czy da się połączyć ekologię ze sztuką , a ze śmieci stworzyć coś ,,ładnego”?
Artystyczny recykling to działanie polegające na przetwarzaniu zużytych materiałów oraz bezużytecznych przedmiotów na produkty o lepszej jakości od surowca wyjściowego.
Głównym celem innowacji jest wprowadzenie w świat ekologii za pomocą działań artystycznych, art.- recyklingu. Prace wytwórcze wykonywane są  z odpadów stałych (śmieci), które mają być inspiracją do pracy twórczej, do ,,improwizacji plastycznej”.
 

 

 
 
 
 
 
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Danuty Szyksznian w Szczecinie